Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap van DOS Rijssen is een maandlidmaatschap. De inning vindt plaats per maand via het automatisch incasso systeem. Leden die in de loop van de maand lid worden, betalen vanaf hun aanmelding een evenredig deel van de maand-contributie.

Aanmeldingsformulieren worden door de leiding in de zalen verstrekt aan de nieuwe leden, deze formulieren kunnen dan ingevuld en voorzien van handtekening weer ingeleverd worden bij de leiding.

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld (tot 16 jaar € 10 en 16 jaar en ouder € 15).

LET OP! De eerste incasso van nieuwe leden bedraagt: contributie + bondscontributie + inschrijfgeld!

Alle contributie bedragen zijn maandelijks en inclusief de bondsafdracht aan de KNGU.

Afmelden dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie, afmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding. Een afmelding dient uiterlijk 1 maand van tevoren binnen te zijn. Telefonische afmeldingen worden niet in behandeling genomen!!!

Contributie per 2020 (Contributiebedragen zijn per maand)

Gym

Tot 16 jaar: € 15,00
16 jaar e.o.: € 21,55
Turnplus: € 41,95 (selectie + reguliere les)
Ouder-Kind-Bewegen: € 12,75 per maand (voor ouder & kind samen).

Jazzdans

Tot 16 jaar: € 15,00
16 jaar e.o.: € 21,55
Selectieleden tot 16 jaar: € 26,05 (selectie + reguliere les)
Selectieleden 16 jaar e.o.: € 32,50 (selectie + reguliere les)

Jazzdansleden dragen jaarlijks bij aan showkleding voor optredens e.d.

Jeugd t/m groep 6: € 6,00
Groep 7 e.o. : € 9,00

Conditietraining

Volwassenen: € 22,30

Acro

3 uur: tot 16 jaar € 47,15
16 jaar e.o. € 47,55
6 uur: tot 16 jaar € 61,85
16 jaar e.o. € 62,25
9 uur: tot 16 jaar € 76,50
16 jaar e.o. € 76,90

Bootcamp:

Volwassenen: € 16,00
Bootcamp kids: € 12,75

Sporten financieel niet haalbaar?

Denk aan Stichting Waander Companje en het Jeugdsportfonds!

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien meer dan 380.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 9 kinderen). Om ook deze kinderen dezelfde kansen te bieden als leeftijdsgenoten, is er Stichting Waander Companje en het Jeugdsportfonds. Deze beide instanties ondersteunen kinderen uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn om deel te nemen aan activiteiten op onder meer sportief gebied. Te denken valt aan bekostiging van een lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles en soms ook nog sportattributen.

Aanvragen bij het Jeugdsportfonds kunnen worden gedaan door professionals uit onderwijs, hulpverlening en gezondheidszorg. dat gaat altijd via  intermediairs. Bij de Stichting Waander Companje kan iedereen een aanvraag indienen, ook ouders zelf.

Meer informatie vindt u op:
www.jeugdsportfonds.nl
www.stichtingwaandercompanje.nl