Beste leden,

Dit keer doen we algemene ledenvergadering een keer anders dan anders.

Want wat zijn we met zijn allen in een rare tijd terecht gekomen. Fysiek afspreken kan op dit moment niet dus hebben we als bestuur besloten dat we dit jaar via email iedereen op de hoogte gaan houden. Normaal gesproken kan er tijdens de ledenvergadering bezwaar worden gemaakt door de aanwezige leden. Dat willen we deze keer via de mail doen. Wij willen iedereen vragen dat als er bezwaar is, dit binnen 14 dagen te mailen naar voorzitter@dosrijssen.nl .

Op dit moment zitten we nog volop in de coronacrisis. Ondertussen zijn we wel voorzichtig aan volgens de richtlijnen van het RIVM buiten gaan sporten. Dat is helaas nog niet mogelijk voor een aantal leden van onze vereniging. Zo gauw daar meer ruimte in komt zullen we ons uiterste best doen om ook voor deze leden een passende oplossing te vinden. Als er mogelijkheden komen zal de leiding zo snel mogelijk contact opnemen.

De contributiestop willen we dan ook nog doorzetten tot 1 september 2020. Dan zal het nieuwe lesrooster weer beginnen en mogen we hopelijk weer naar binnen. 

Wel komt er een kleine verhoging in de contributie en zal de bondsafdracht voor de KNGU maandelijks betaald gaan worden in plaats van jaarlijks. Het jaarlijks innen zorgt elk jaar voor veel onduidelijkheden. Een bijlage met de exacte bedragen vind je hieronder.

Tevens de goedgekeurde kascontrole.

Voor vragen of verdere uitleg hierover of de begroting van 2020 kan contact worden opgenomen met penningmeester@dosrijssen.nl

Zoals elk jaar is er ook weer een mooi jaarverslag gemaakt van het afgelopen jaar. Deze is eveneens terug te vinden hier onder.

Als bestuur hebben we ook naast de “gewone” zaken van de algemene ledenvergadering ook nog een ander onderwerp dat aandacht verdiend:

We zijn echt dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op dit moment hebben we een vacature voor secretaresse/secretaris en voor penningmeester. Ook is iemand die het beleid op zich zou willen nemen van harte welkom! Of als je denkt: ik kan wat anders betekenen voor de vereniging: graag!!! We zijn nu met 3 personen en zouden echt wel hulp kunnen gebruiken. Vele handen maken licht werk! We vergaderen 1 keer per maand  (in normale tijden). Bij interesse heel graag een mailtje naar voorzitter@dosrijssen.nl

Zonder bestuur is er namelijk geen vereniging!

Als afsluiting willen we jullie allemaal ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar en gaan we samen op naar een nieuw sportief jaar waar we ook nog eens ons 100 jarig bestaan gaan vieren!

Wij kijken ernaar uit!

Bestuur Dos Rijssen.