Aanmeldingen

U kunt zich bij DOS Rijssen op 2 manier aanmelden, digitaal of schriftelijk. Daarnaast is het ook mogelijk om een leswijziging of extra lessen aan te vragen.

Wanneer u zich schriftelijk wilt inschrijven download dan ons inschrijfformulier. Wilt u dit formulier na het invullen inleveren bij de leid(er)s van de les?

LET OP! Bij uw contributie zit de verplichte Bondsafdracht (KNGU) verwerkt. Bij de eerste incasso is het inschrijfgeld meegenomen. DOS Rijssen heeft gekozen voor een kwartaal-incasso.

Voor vragen over de incasso kunt u een mail sturen naar: penningmeester@dosrijssen.nl.

Graag willen wij u wijzen op ons privacybeleid met betrekking tot doel en nut en noodzaak tot de gevraagde gegevens.

Afmeldingen

Alleen schriftelijke afmeldingen (liefst per mail: ledenadministratie@dosrijssen.nl) worden in behandeling genomen. Telefonische afmeldingen worden niet getolereerd en zullen NIET in behandeling worden genomen.

Een lid kan zich volledig afmelden voor de lessen, maar er is ook de mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in geval van blessure, zwangerschap of iets dergelijks. Door middel van het afmeldformulier kunt u dit regelen.

Afmelden cq tijdelijk stopzetten dient schriftelijk te gebeuren.

Stuur uw afmelding naar:
ledenadministratie@dosrijssen.nl

Afmeldingen worden 1 à 2 keer per maand behandeld dus het kan enige tijd duren voordat u reactie krijgt.

Wijzigingen

  • Wilt u wijzigingen in adres, banknummer en andere persoonlijke gegevens via de mail doorgeven aan de ledenadministratie?
  • Wilt u voor wijzigingen in lessen het aanmeldformulier gebruiken en deze inleveren bij de leiding van de les?

Alvast hartelijk bedankt.
Bestuur DOS Rijssen